Gratis verzending vanaf €100 binnen BE en NL ♡ Verzending binnen 1-2 werkdagen

Gratis verzending vanaf €100 binnen BE en NL ♡ Verzending binnen 1-2 werkdagen


  Algemene voorwaarden

  Ondernemingsgegevens

  Nomad Living

  Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst

  [email protected]
  +32 (0) 477 63 93 48

  0798.507.661

  BE 0798.507.661

   

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De e-commerce website van Nomad Living, VOF, Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst, BTW BE 0798.507.661 (hierna 'Nomad Living’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nomad Living moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nomad Living aanvaard zijn.


  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

   

  Artikel 3: Aanbod

  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nomad Living niet. Nomad Living is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nomad Living is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Dit kan via e-mail naar [email protected] of via Whatsapp naar +32 477 63 93 48.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nomad Living. Nomad Living kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


  Artikel 4: Online aankopen

  Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Nadien kan u kiezen of u verdergaat met winkelen of over gaat tot de betaling. Wanneer u ervoor kiest verder te winkelen, kan u steeds rechsbovenaan uw winkelmandje terugvinden om af te rekenen. Als u klaar bent met uw aankopen en uw winkelmandje wilt afrekenen, zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

  Nomad Living is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

   

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling verzonden. Dit is meestal binnen de 2 werkdagen na plaatsing van het order.        

  Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot bijkomende leveringskosten.

  De vermelde verkoopprijzen zijn steeds exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd door DPD.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Nomad Living.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Nomad Living was geboden.

   

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Nomad Living.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Nomad Living te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

   

  Artikel 7: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nomad Living.

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Nomad Living, Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst - +32 477 6 93 48 – [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Indien je een account hebt, kan je via je account je retour aangeven. Indien je geen account hebt, gelieve een e-mail te sturen naar [email protected] om je retour te melden.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nomad Living heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nomad Living, Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Gelieve ook het retourformulier (klik hier) in te vullen en mee in het pakket te steken. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nomad Living zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Bewaar onze artikelen a.u.b niet in rokerige ruimtes, in de keuken of in de nabijheid van huisdieren. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Nomad Living alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nomad Living op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Nomad Living wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

  Nomad Living betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Een groot deel van de producten op de webshop zijn handgemaakt. Dit maakt dat producten kleine verschillen hebben. Het kan dan voorkomen dat een maat of kleur iets afwijkt van het getoonde artikel op de site. 

  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Artikelen die speciaal voor u besteld worden, kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden.

   

  Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Nomad Living klantendienst ([email protected]) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Nomad Living.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Nomad Living zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

   

  Artikel 9: Klantendienst

  De klantendienst van Nomad Living is bereikbaar via Whatsapp op het telefoonnummer +32 477 63 93 48, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Rusthuisstraat 10, 1980 Zemst België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

   

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nomad Living beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Nomad Living zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

   

  Artikel 11: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking. Nomad Living respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  Nomad Living gebuikt de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor klanten- en orderbeheer:

  • om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen;
  • om u op de hoogte te houden van uw bestelling of eventueel retour;
  • om te kunnen factureren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, om u marketing en gepersonaliseerde reclame te verzenden;
  • om onze werking en service te evalueren;
  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
  • om onze eigen rechten na te streven (vb.  betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorderingen, vorderen van schadevergoeding).

  Nomad Living houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Nomad Living werkt continu aan de ontwikkeling en verbetering van haar producten en diensten. In sommige gevallen worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt.

  Verder is Nomad Living actief op sociale media. Als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, om de vragen die u stelt te kunnen beantwoorden, om de actie uit te kunnen voeren waaraan u hebt deelgenomen en u te informeren over de uitslag, of om uw mening te horen. Nomad Living verwerkt hierbij uw contactgegevens.

  Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerkt Nomad Living uw gegevens om na te gaan of u een goede match bent met onze onderneming.

  Daarnaast verwerkt Nomad Living uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

  Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroept Nomad Living zich op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang (vb. het goed beheer van ons klantenbestand, het opvolgen van onze stock).

   

  Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

  Nomad Living deelt uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

  Wanneer u een bestelling plaatst in de webshop van Nomad Living, wordt de betaling verwerkt door een externe payment service provider. Financiële gegevens die u op de beveiligde website van deze externe payment service provider ingeeft, worden niet door ons verzameld of verwerkt.

  Nomad Living kan uw persoonsgegevens wel delen met anderen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Nomad Living verbonden zijn of of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door Nomad Living niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

  Er wat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Nomad Living verkoopt de persoonsgegevens die werden verzameld niet aan derden noch geeft deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

  Ook in de volgende gevallen kan Nomad Living uw persoonsgegevens bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten;
  • wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen (vb. in kader van een gerechtelijke procedure).

  Er wordt door Nomad Living het recht voorbehouden om persoonsgegevens over te dragen in het geval Nomad Living een deel of het geheel van de onderneming of van het vermogen zou verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen alle redelijke maatregelen getroffen worden om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

  Nomad Living verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische ruimte.

   

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  De inhoud van elke communicatie wordt verwerkt zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals bv. onze aansprakelijkheid of met het oog op het nastreven van onze rechten).

  De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

   

  Wat zijn uw rechten?

  In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kan u ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected].

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Wanneer de klant een verzoek, een vraag of klacht heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan deze zich richten aan Nica De Voster via [email protected], met kopie van zijn identiteitskaart. Nomad Living verbindt zich ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

  De klant beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

   

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

   

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door Nomad Living om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

   

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  Artikel 15: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

   

  Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

  De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »